วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประกัน Covid 19Covid-19 ... ภัยที่ไม่มีใครคาดคิด

สิ่งที่ไม่มีมนุยษ์ผู้ใดจะคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นและตั้งรับได้ทันCovid -19 โรคที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลารวดเร็ว
โดยทีมแพทย์  พยาบาล บุคลากรทุก
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น