วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Health insurance


ประกันสุขภาพ...ที่คุณคู่ควร


ยุคของการใช้ชีวิต บนโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง


สิ่งหนึ่งที่คนเราให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ คือ  สุขภาพ...!!!
เพราะสภาพของสิ่งแวดล้อมที่มีปัจจัยส่งผลให้คนเราต้องเผชิญกับปัญหาเรื่อง...สุขภาพ ที่สำคัญ...ปัญหาสุขภาพในปัจจุบันนี้  เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย


 5 ข้อดีของประกันสุขภาพ

เมื่อเราอายุมากขึ้นปัญหาสุขภาพย่อมเกิดตามมาอย่างแน่นอน หลายคนมีความคิดอยากทำประกันสุขภาพกันนะคะ แน่นอนเป็นความคิดที่ดีค่ะเพราะการทำประกันสุขภาพนั้นมีข้อดีมากมายดังนี้ค่ะ

  1. เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งในยามฉุกเฉินหรือรักษาอาการเจ็บป่วยตามปกติ โดยเราสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใดก็ได้หรือจะรักษาในโรงพยาบาลที่ได้ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ก็ได้
  2.  จะได้รับความสะดวกในการรักษาจากโรงพยาบาลนั้นๆอย่างแน่นอน
  3.  หมดกังวลในเรื่องค่ารักษาพยาบาล หากไม่เกินวงเงินที่ทำไว้เราก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเลยแต่หากเกินเราก็จ่ายแค่ส่วนต่างเท่านั้น
  4. สามารถเลือกเข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่มีอุปกรณ์ครบครันได้ หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน หรือป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในความคุ้มครองของประกันที่เราทำไว้
  5. ประกันสุขภาพในปัจจุบัน มีรูปแบบประกันที่สะดวกและคุ้มครองมากขึ้นทำให้สะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลหากเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายต่างๆ
เป็นไปได้อยากให้ทุกคนทำประกันสุขภาพกันไว้ อุ่นใจกว่า

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประกันชีวิตดีอย่างไรWhy do people need life insurance?

ทำไมคนเราถึงต้องทำประกันชีวิต...

“แล้วคุณล่ะ มีประกันชีวิตแล้วหรือยัง”

ประกันชีวิต หลักๆคือ เป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่ง ที่ใช้ในการโอนความเสี่ยง จากเราไปให้คนอื่น ให้บริษัทประกัน รับความเสี่ยงแทน เป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน
ทำไมต้องมีประกัน? เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อเหตุการณ์ที่เรามีอะไรก็ตามที่เรารับมันไม่ไหว ด้วยการเงิน รายได้ ตรงนี้ เรารับไม่ได้ เราไม่สามารถที่จะเผชิญหน้ากับภาระที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เราก็โอนย้ายความเสี่ยงตรงนี้ไปโดยมีค่าใช้จ่ายบ้าง ให้กับบริษัทประกันหรือคนที่รับความเสี่ยงแทนเรา เพราะเขาต้องดูแลความเสี่ยงนั้นต่อจากเราอีกที แค่นั้น

"เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน" คือ เหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่หนักเกินกว่าที่เราเคยคาดการณ์เอาไว้  เช่นในยุคปัจจุบัน เกิดภาวะ ฝุ่นขนาด PM 2.5  มีโรคระบาด Covid-19  เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัว เราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นภาระที่ค่อยข้างเยอะ  ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย ค่าดูแลรักษาตัวเอง ไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวแล้วมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของการที่เราต้องมาดูแลตัวเองในอนาคตอีก พวกนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดฝันไว้อย่างที่ว่า จริงๆแล้วความหนัก หรือว่าภาระ ในสิ่งที่ไม่คาดฝันมูลค่าของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะมองบางเรื่องเป็นเรื่องเบา บางเรื่องแค่เจ็บปวดก็หนักแล้ว เข้าไปรักษา ค่าพยาบาลก็หนักแล้ว
เพราะฉะนั้นความจำเป็นที่จะต้องมีประกันของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน  ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมปัจจัยต่างๆ ของแต่ละคน
" เหมือนไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา " ประกันจึงเป็นสิ่งที่
ไม่เกิดขึ้นกับใครก็จะไม่มีทางรู้สึกว่าต้องมี หรือ ไม่ต้องมี

เพราะว่าเรื่องของคำว่าประกัน บางครั้งถ้ามองมุมอีกมุมนึง
ประกันอาจจะไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียว เป็นการทำเพื่อคุ้มครองคนอื่น ครอบครัว หรือ คนที่เรารัก 
ตอนแรกเราอาจจะสงสัยว่าเราทำไมต้องมีประกัน เพราะว่ามีสิ่งที่เราอยากจะบริหารจัดการ เป็นความเสี่ยงที่จัดการได้ด้วยผลิตภัณฑ์ประกัน แต่พอรู้แล้วว่าต้องทำประกัน แล้วการจ่ายไปเพื่อทำประกัน จะได้อะไรกลับคืนมาบ้าง ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ...สิ่งที่เราจะมาตอบคำถามค้างคาใจที่มีกันมายาวนานตรงนี้...

Insurance Life เทรน...ของคนรุ่นใหม่


ประกันชีวิต...เตรียมพร้อมเพื่ออนาคต...


การวางแผนเพื่อคุณและครอบครัว

ประกันชีวิตคิดก่อนทำ...

                         ประโยชน์ของการทำประกันชีวิต

ด้านการให้ความคุ้มครอง
การประกันชีวิตจะให้ประโยชน์ในด้านความคุ้มครอง กรณีที่ผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาให้แก่ทายาทหรือผู้รับประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเพื่อให้ครอบครัวของผู้เอาประกันภัยมีเงินเลี้ยงชีพต่อไปโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น นอกจากนี้การประกันชีวิตยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในยามเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพอีกด้วย
ด้านการออมทรัพย์
ลักษณะการออมของการทำประกันภัยนั้นจะเป็นในลักษณะแบบกึ่งบังคับ โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องแบ่งรายได้ของตนส่วนหนึ่ง เพื่อนำมาชำระเบี้ยประกันภัยอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการประหยัดเพื่อการออมทรัพย์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือออมเงินเพื่อไว้ใช้ยามชรา หรือออมไว้เพื่อเก็บเป็นทุนการศึกษาของบุตรหลาน
ด้านการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของผู้เอาประกันภัย
การประกันชีวิตสามารถช่วยสร้างความมั่นคงของรายได้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้ ในกรณีการทำประกันคุ้มครองการเจ็บป่วย หรือการประกันอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยจะได้เงินทดแทนเพื่อใช้ในการเลี้ยงชีพในกรณีทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงได้
ด้านการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ผู้ที่ทำประกันชีวิตก็สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตมาใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับแบบทั่วไป และ 200,000 บาทสำหรับแบบบำนาญ
ด้านการลงทุน
จำนวนเบี้ยประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้กับผู้รับประกันภัยจะถูกสะสมไว้เป็นเงินสำรองประกันชีวิต เงินสำรองนี้ผู้รับประกันภัยจะนำไปลงทุนในกิจการที่มั่นคงเพื่อให้เกิดดอกผล และส่วนหนึ่งจะนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลจะนำเงินเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
ด้านอื่นๆ
การทำประกันชีวิตเปรียบเสมือนการเตรียมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดระยะเวลาหนึ่ง ก็จะมีมูลค่าเงินสด หากผู้เอาประกันภัยมีความจำเป็นทางการเงินก็สามารถขอคืนเงินจำนวนหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดนำไปใช้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำได้ 

ประกันโรคร้ายแรง

ประกันโรคร้าย 2020

ประกัน Covid 19Covid-19 ... ภัยที่ไม่มีใครคาดคิด

สิ่งที่ไม่มีมนุยษ์ผู้ใดจะคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นและตั้งรับได้ทันCovid -19 โรคที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลารวดเร็ว
โดยทีมแพทย์  พยาบาล บุคลากรทุก
ประกันอุบัติเหตุ